WBSO
Eén van de belangrijkste activiteiten van Innocision bestaat uit het optimaal benutten van beschikbare stimuleringsregelingen die het innovatieproces kunnen ondersteunen. Hierbij is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) de meest interessante.
Deze regeling, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), richt zich op technische innovatie door medewerkers. Technische innovatie kan plaatsvinden bij de ontwikkeling van eigen producten, zowel tastbare producten als bij programmatuur.

In het kort
  • De WBSO stimuleert technisch vernieuwende ontwikkelingen
  • Budget in 2020 is € 1.281 miljoen.
  • Fiscaal voordeel in de vorm van een korting op de Loonheffing o.b.v. urenbesteding aan R&D.
  • eerste schijf: 32% van de toegekende bedrag tot €350.000 (of 40% voor zgn. technostarters; bedrijven die minder dag 5 jaar inhoudingsplichtig zijn).
  • tweede schrijf: 16% van het toegekende bedrag boven de €350.000.
  • Doordat een toegekend WBSO-voordeel maandelijks direct met in de Loonaangifte is te verwerken, heeft dit een directe impact op de loonkosten.

Voor wie?
De WBSO heeft als doel technische innovatie in Nederland te stimuleren. Bedrijven moeten een concrete technische planning maken en probleemgebieden van tevoren identificeren. Voorwaarde hierbij is dat de werknemers die aan deze ontwikkelingen werken op de loonlijst van de aanvrager staan.

Aanvragen
Om aanspraak te maken op WBSO-voordeel moet worden aangetoond dat er sprake is van eigen technisch vernieuwende ontwikkeling. Innocision helpt bij het vaststellen van de technische roadmap en het identificeren van de projecten die in aanmerking komen voor de WBSO. Dit vertalen wij vervolgens naar een duidelijke projectomschrijving. Met onze kennis van de regeling, technische innovatie en verschillende organisatievormen vinden wij onze weg binnen uw organisatie.

Door alle stakeholders, van management tot ontwikkelaar, te betrekken bij het vaststellen van een duidelijke ontwikkel-roadmap neemt Innocision het volledige aanvraagtraject voor de WBSO uit handen én bewaken we goede aansluiting bij de organisatie. Dit uit zich ook in terugkerende sessies om voortgang te bespreken, administratieve vereisten te bewaken en vervolgmogelijkheden te benutten.

Wilt u de mogelijkheden van de WBSO verder onderzoeken? Wij maken graag kennis om dit te bespreken.