Prinsjedag 2022
Wat zijn de verwachtingen voor de ICT ondernemer?

Prinsjesdag komt eraan! Een belangrijk moment voor jou als financieel directeur of CEO van een IT-onderneming. Op deze dag wordt namelijk in het belastingplan van het kabinet verteld wat het budget en de spelregels voor de WBSO van 2023 worden.

Onze collega's Joseph Dakdan en Eelco van Laviere delen hun verwachtingen van Prinsjesdag op basis van een aantal trends die hierop van invloed zijn.

"We zien dat binnen bedrijven de WBSO veel impact heeft op de financiën, omdat het een manier is om de ontwikkelkosten te drukken. Vooral in deze onrustige tijden kunnen we ons voorstellen dat het helpt om een inschatting te krijgen van waar het naartoe gaat. "

Inflatie

We hebben op het moment te maken met hele hoge inflatie. In augustus was het maar liefst 12% op jaarbasis. In de maand juli was dit zelfs hoger. Kamerlid Romke de Jong (D66) heef een motie ingediend om de verloren slagkracht van de WBSO door inflatie te onderzoeken. Deze motie werd aangenomen door de tweede kamer. De minister van Economische Zaken heeft aangegeven dat bij de budgettering van de WBSO, de kostenstijging als gevolg van inflatie mee te nemen.

De kosten van de WBSO zijn tweeledig:

Ten eerste hebben we de loonkosten, deze zijn afhankelijk van het WBSO-uurloon. Het daadwerkelijke uurloon uit een jaar resulteert helaas pas twee jaar later in een hoger WBSO-uurloon voor aanvragende bedrijven. Op de korte termijn levert dat dus niet meer WBSO op, maar de loonsverhogingen van dit moment zie je wel terug in je WBSO-voordeel over twee jaar.

Ten tweede hebben we de kosten en uitgaven (anders dan loonkosten) van bedrijven. Die gaan vanwege de inflatie ook omhoog. Omdat het WBSO-voordeel een percentage is van deze kosten, beweegt het WBSO-voordeel wel direct mee.

Uit een focusrapport uit 2020 is gebleken dat 40% van het totale WBSO-voordeel uit deze kosten en uitgaven bestaat. Om deze kostenverhogingen op te vangen, ligt een verhoging van het budget voor de hand.

"Omdat het WBSO-voordeel van je kosten en uitgaven een percentage hiervan is, beweegt het WBSO-voordeel direct mee."
Recessie
Volgens economen ligt er een recessie op de loer. In het verleden hebben we gezien dat de WBSO als instrument werd gebruikt om "sterker uit de crisis" te komen door innovatie te stimuleren. Een voorbeeld daarvan was op Prinsjesdag 2020. Toen werd er aangekondigd dat door de coronacrisis de WBSO-percentages tijdelijk verhoogd werden. En in 2008, ten tijde van de kredietcrisis, werden de percentages ook verhoogd.
Arbeidsmarkt: krapte en hybride werken

De WBSO moet bedrijven stimuleren in Nederland R&D te verrichten met medewerkers op de loonlijst. Op het moment is het moeilijk om aan ontwikkelaars te komen. Daarom onderzoeken veel bedrijven opties zoals nearshoring, offshoring en hybride teams. Door deze decentrale structuur, wordt het wel uitdagender om WBSO aan te vragen. Maar verder verwachten we niet dat de regeling wordt veranderd om deze nieuwe werkvormen met fiscaal voordeel te ondersteunen.

"Een decentrale ontwikkelorganisatie maakt het uitdagender om WBSO aan te vragen."
Loonontwikkeling
De politiek zal iets willen doen aan het dramatische koopkrachtverlies van mensen. Als bijvoorbeeld de inkomsten uit loon minder belast worden, daalt de loonheffing die een organisatie betaald. In principe verkleint dat de mogelijkheid WBSO toe te passen. Dit zal echter geen groot effect hebben op bedrijven, aangezien het meestal gaat om kleine wijzigingen van percentages. Start-ups kunnen hier meer door geraakt worden vanwege de beperkte loonlijst, en dus beperkte loonbelasting. Maar voor veruit de meeste organisaties zal er voldoende loonbelasting zijn om het voordeel toe te kunnen passen.
"R&D start-ups kunnen fiscaal nadeel hebben van loonbelastingverlaging."
Het fiscale landschap: zelfstandige aftrek, VPB en innovatiebox

Waarschijnlijk gaan er ook fiscale wijzigingen plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken gaande om de zelfstandigenaftrek te verkleinen; vermogenden meer te belasten en de VPB-percentages te verhogen.

Voor zelfstandigen komt er hierdoor meer ruimte om WBSO toe te passen. Door de VPB te verhogen, is het fiscale effect van de Innovatiebox nog belangrijker. Hoe meer winst aan je R&D te relateren is, hoe meer belastingvoordeel.

Wrap up: onze verwachting

Omdat bedrijven met stijgende R&D kosten te maken gaan krijgen, zal het normale WBSO budget van de overheid niet meer toereikend zijn. Om dit te ondervangen zijn er twee opties: het budget verhogen of; de percentages verlagen.

In een brief aan de kamer is vorig jaar is aangegeven dat men de regeling zo stabiel als mogelijk wil houden en bij voorkeur geen wijzigingen in percentages door te voeren. Dat biedt natuurlijk geen garanties, omdat de omstandigheden verandren. Onze verwachting is desondanks dat het budget verhoogd zal worden. Er is nog een potje van 62 miljoen euro uit onderbenutting van eerdere jaren. Dat zou ingezet kunnen worden om het budget nu te verhogen, maar dit zal niet voldoende zijn om alle kostenverhogingen te dekken. Een additionele verhoging zal daarom noodzakelijk zijn.

"We zijn enorm benieuwd wat het resultaat gaat zijn. We zullen in de dagen na Prinsjesdag met een samenvatting komen van de WBSO voor volgend jaar, dus volg daarvoor onze LinkedIn-pagina om op de hoogte te blijven. Tot dan!"