WBSO 2022
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2022 gepresenteerd. Onderdeel hiervan is het voorstel van de tarieven binnen de WBSO-regeling. Na een eenmalige verhoging van het budget in 2021, waarin werd gekozen de onderbesteding van eerdere jaren ten goede te laten komen van de tarieven in de zogenaamde 'eerste schijf', valt dit in 2022 terug naar eerdere niveau van 32% (en 40% voor starters). Hiermee blijft inzet van de WBSO zeer interessant; bij een innovatie-inspanning van 2 full-time ontwikkelaars kan een voordeel van meer dan €41.000 worden behaald. Voor startende ondernemingen blijft de WBSO extra interessant; bij dezelfde inspanning is een voordeel van meer dan €51.000 mogelijk.
Hoe werkt de WBSO?
De WBSO stimuleert technisch vernieuwende ontwikkelingen. Iedere ondernemer die een nieuw product ontwikkelt, kan een aanzienlijk bedrag terugontvangen. Ook voor de ontwikkeling van software is de WBSO zeer interessant. Voorwaarde is wel dat de ontwikkeling wordt uitgevoerd door technische medewerkers die op de loonlijst van de onderneming staan. In totaal is er volgend jaar een bedrag van € 1,336 miljard beschikbaar. Daarmee is de WBSO de grootste stimuleringsregeling voor innovatie van ons land.

Over de eerste € 350.000,- aan loonkosten die wordt besteed aan de ontwikkelingen, wordt een hoog percentage uitgekeerd. Dit is de 'eerste schijf'. Dat percentage is 32%. Boven de € 350.000,- is het voordeel 16%. Aan bedrijven jonger dan 5 jaar, wordt in de eerste schijf 40% gegeven. Het voordeel kan per maand van de loonbelasting worden afgetrokken, waardoor de cashflow direct vergroot wordt.
Aanvragen
Hoewel het soms gemakkelijk lijkt om de WBSO aan te vragen, is het een flinke uitdaging om de regeling jaarlijks optimaal in te zetten. Innocision heeft zich hierin gespecialiseerd en helpt bij het opstellen van de technische roadmap en het identificeren van de projecten die in aanmerking komen voor de WBSO. Dit vertalen wij vervolgens naar een duidelijke projectomschrijving. Met onze kennis van de regeling, technische innovatie en verschillende organisatievormen vinden wij onze weg binnen uw organisatie.

Door alle stakeholders, van management tot ontwikkelaar, te betrekken bij het vaststellen van een duidelijke ontwikkel-roadmap neemt Innocision het volledige aanvraagtraject voor de WBSO uit handen én bewaken we goede aansluiting bij de organisatie. Dit uit zich ook in terugkerende sessies om voortgang te bespreken, administratieve vereisten te bewaken en vervolgmogelijkheden te benutten.

Wilt u de mogelijkheden van de WBSO verder onderzoeken? Wij maken graag kennis om dit te bespreken.