Belastingplan 2023 - WBSO
Hoe ziet de WBSO er in 2023 uit?
Op 20 september heeft Minister Kaag het Belastingplan 2023 gepresenteerd. Hierin zijn ook de WBSO-parameters voor komend jaar opgenomen. Eerder zetten wij onze verwachtingen hierover in een artikel uiteen. Hierin deelden we enkele trends en de mogelijke impact op de grote innovatie stimuleringsregeling.

In lijn met de ambitie van de overheid om de WBSO-parameters gelijk te houden om zo duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers, worden er geen wijzigingen doorgevoerd in de WBSO-tarieven. Dit houdt in dat het reguliere WBSO-percentage 32% blijft (en 40% voor starters) tot een S&O-loonsom van €350.000. Daarboven is de afdrachtsvermindering die kan worden toegekend 16% van de S&O-loonsom.

Hiermee kunnen ondernemingen bij een fulltime R&D-inspanning van 3 fte een kostenbesparing van meer dan €60.000 verkrijgen. Voor startende ondernemingen blijft de WBSO extra interessant; bij dezelfde inspanning is een voordeel van meer dan €75.000 mogelijk.

Met een budget van €1.370mln in 2023 wordt op basis van de raming een tekort van 13mln verwacht. Dit zal niet gedekt worden maar in 2024 worden verrekend. Of dit dan zal leiden tot een verhoging van het budget of een aanpassing van de tarieven is niet bekend.

Meer informatie over de WBSO vind je hier. Eens onderzoeken of inzet van de WBSO bij eigen R&D mogelijk is, neem dan contact met ons op.